Zasady korzystania z Wrotkarni w czasie pandemii

W związku z sytuacją pandemiczną informujemy o obowiązujących zasadach podczas korzystania z Wrotkarni Roller Park.

  • na Wrotkarnię mogę wejść osoby zdrowe bez objawów sugerujących zakażenie wirusem SARS-CoV-2
  • przy wejściu należy obowiązkowo zdezynfekować ręce
  • na terenie Wrotkarni poza torem do jazdy obowiązuje zakrywanie ust i nosa
  • należy zachować dystans społeczny
  • zalecamy dokonywać płatności kartą
  • cały wypożyczany sprzęt należący do Wrotkarni jest dezynfekowany po każdym użyciu